tvořící program na festivalu Kreativní les

animace

V odpoledním společném programu vytvoříme metodou stop motion krátký film z toho co v dopoledních dílnách vytvoříme. Ať už to budou předměty, obrazy nebo loutky.

animace

provází

Honza

tvořím tedy jsem...