tvořící program na festivalu Kreativní les

landart

Na téma LIGHT & NIGHT vytvoří s účastníky několik společných děl v okolí Sklenářky. Budeme pracovat s přírodními materiály z místa workshopu jako větve, kameny, šišky a další přírodniny a společně vytvoříme naše společná díla. Při tvorbě landartu budeme vnímat hlavně intenzitu daného objektu. Jde o určitý efekt v přírodě a jeho působení na člověka. Různé prvky se stávají součástí krajiny. Jde tu o vizi, spolupráci a společné tvoření v přírodě. Objekt zůstává na místě, ale my si odnášíme nové pocity a zkušenosti.

landart

provází